Vårtbehandling

VÅRTBEHANDLING

Vårtor är ofarliga förändringar på huden som orsakas av humant papilomvirus (HPV). Det finns olika sorters vårtor, vanliga vårtor & fotvårtor hör till de vanligaste.


Vårtor är godartade förändringar & består av en kärna av vävnad omgiven av blodkärl som täcks av flera ytterlager med hudvävnad. `vanliga vårtor´ känns igen på den sträva ´blomkålsliknande´ ytan.


De finns vanligen på händer, knän & armbågar. Fotvårtor orsakas av samma virus som vanliga vårtor, men finns endast på fotsulan. Fotvårtor är oftast plattare än handvårtor & kan göra ont pga. trycket de utsätts för när man går.


Det är uppskattat att ca 7% av befolkningen har vårtor. De är vanligast hos barn & ungdomar. Vårtor är mycket smittsamma & kan vara vanligare när kroppens immunförsvar är försvagat. Vårtor kan smitta mellan människor eller mellan två ställen på samma person genom direktkontakt med det infekterade hudområdet. Mer än 50 % av vårtorna försvinner utan behandling inom två år, men många tycker att de är oattraktiva & fotvårtor kan dessutom vara smärtsamma. Om din vårta är större än 7,5 mm, rådfråga din läkare för borttagning av vårtan.


Metoden jag använder mig av vid borttagning av vårtor är samma frysmetod som används inom sjukvården. Hela vårtan fryses bort. Det kan uppstå en liten stickande smärta som ett resultat av frysningen. Den stickande smärtan minskar dock snabbt. Området som frysts kan komma att bli lite rodnat & som ett resultat av frysningen bildas en blåsa under vårtan inom ett par dagar. (Den kanske inte syns med blotta ögat). Det frusna hudområdet , inklusive vårtan bör gradvis försvinna eller falla av efter ca 10-14 dagar. Under den här tiden bildas ny, frisk hud under blåsan.


Behandling sker ej på barn under 4 år


Beroende på storleken av vårtan så kan behandlingen behöva upprepas. Man väntar då i 14 dagar tills nästa behandling genomförs.


Prislista