Öronakupunktur

ÖRONAKUPUNKTUR

Öronakupunktur är en behandlingsmetod där vissa punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i relation till ett visst organ,en kroppsdel eller en funktion kan man ge smärtlindring, förebygga och behandla sjukdomar.


Akupunktur betyder `sticka med nål´ och metoden har använts i Asien i flera tusen år. Grundtanken i modern öronakupunktur är att varje kroppsdel har en motsvarande reflexpunkt i örat som kan användas både för diagnos och behandling. Om något är i obalans i kroppen avspeglas det i en bestämd punkt i örat. Reflexpunkten kan bli öm eller ändra färg.

NADA=National Acupuncture Detoxification Association. NADA-akupunktur är en behandlings metod som används vid olika slags beroenden (till exempel alkohol-, tobak-, narkotika- och läkemedelsberoende) men också vid oro, ångest, matstörningar och sömnstörningar. NADA används i närmare sextio länder och sedan mitten av 90-talet är NADA-behandling vanligt förekommande också i svensk sjukvård, socialtjänst och kriminalvård. Det är fem punkter i örat som man sätter nålar i vid varje behandling. Dessa punkter är: Sympatikus, Shen Men, Njure, Lunga och Lever. De senaste åren har NADA inte bara använts vid kemiskt beroende utan också vid processberoenden som spelberoende, sexmissbruk och ätstörningar. Behandlingen kan utföras enskilt eller i grupp då patienten sitter påklädd på en stol i exempelvis ett dagrum, väntrum eller matsal. Det är bra om patienten kan sitta ca 20-40 min. Vid all slags avvänjning ges öronakupunkturen vid 10 tillfällen. Även långtidsnålar kan användas vid avvänjningen. För mer information och prisuppgifter om detta vänligen kontakta oss.


Fördelar med öron-/ NADA-akupunktur:

  • Ger omedelbar behovstillfredsställelse
  • Dämpar ångest
  • Lindrar/ tar bort abstinenssymptom
  • Lindrar/ tar bort aggressioner & irritationer


Kan användas vid:

  • Alkohol- och drogberoende
  • Stress, utmattningssymptom, depression
  • Huvudvärk/ migrän, rädsla, oro
  • Högt blodtryck, panikattacker
  • Sockerberoende och ätstörningar


Prislista 

NADA-AKUPUNKTUR